القاب زینب کبری (س)

برخی از القاب حضرت زینب (ع) با معنی و ترجمه آن ها به شرح زیر است :

 آیة من آیات الله : نشانی از نشانه های خداوند .

اخت الحسین : خواهر امام حسین (ع) .

ام کلثوم کبری : مادر کلثوم .

امنیة الله : امانت دار الهی .

باب حطة الخطایا : دروازه آمرزش گناهان .

الباکیة : بانوی گریان .

بطلة کربلاء : قهرمان کربلا .

البطلة المجاهدة : قهرمان مبارز .

بلیغة : سخنور توانا .

حفرة علی و فاطمة : جمع آوری دوستی و محبت علی (علیه السلام) و فاطمه (سلام الله علیها) .

ربة خدر القدس : پرورنده پرده نشینان پاکی و تقدیس .

ربیعة الفضل : پیش زاده فضیلت و برتری .

رضیعة الوحی : کسی که از پستان وحی شیر مکیده است .

رضیعة ثدی الولایة : کسی که از پستان ولایت شیر خورده .

سر ابیها : راز پدرش علی علیه السلام .

سلالة الولایة : فشرده و خلاصه و چکیده ولایت .

سلیلة الزهراء : چکیده و خلاصه حضرت زهرا سلام الله علیها .

سیدة العقائل : بانوی بانوان خردمند .

شریکة الحسین : شریک برادرشان امام حسین (ع) .

شریکة الشهید : انباز شهید .

شقیقة الحسن : دلسوز و غمخوار حضرت حسن علیه السلام .

شقیقة الحسین : دلسوز امام حسین علیه السلام .

شمسة قلادة الجلالة : خورشید منظومه بزرگواری و شکوه .

صابرة محتسبة : پایداری کننده به حساب خداوند برای خداوند .

صدیقة الصغری : راستگوی کوچک (در مقابل صدیقه کبری سلام الله علیها) .

عابدة آل علی : پارسای خاندان علی علیهم السلام .

عالمة غیر معلمة : دانای نیاموخته .

عدیلة الخامس من اهل الکساء : همتای پنجمین نفر از اهل کساء .

عدیلة الحسین : همتای امام حسین (ع) .

عصمة الصغری : در برابر مادرشان عصمه الکبری .

عظیمة بلواها : بانویی که امتحانش بس بزرگ بود .

عقلیة القریش : بانوی خردمند از قریش .

عقلیة الوحی : بانوی خردمند وحی .

عقیلة الطالبیین : بانوی خردمند از خاندان حضرت ابوطالب (طالبیین) .

عقیلة النبوة : بانوی خردمند پیامبری .

عقیلة النساء : خردمند بانوان .

عقلیة بنی هاشم : خردمند بنی هاشم .

عقیلة خدر الرسالة : خردمند پرده نشینان رسالت .

فاضله کامله : با فضیلت کامل .

الفاضلة : بانوی با فضیلت .

فصیحة : سخنور .

فهیمة غیر مفهمة : فهمیده بی آموزگار .

قبلة البرایا : کعبه آفریده شدگان .

قرة عین المرتضی : نور چشم حضرت علی علیه السلام .

قرینة النوائب : همدم و همراه ناگواری ها .

الکاملة : بانوی تام و کامل .

کعبة الرزایا : قبله رنجها .

کفیلة السجاد : سرپرست حضرت سجاد (ع) .

المحبوبة المصطفی : مورد محبت و محبوب حضرت رسول صلی الله علیه و آله .

المعصومة الصغری : پاک و مطهره کوچک (در مقابل صدیقه کبری سلام الله علیها) .

الموثقة : بانوی مورد اطمینان .

مظلومة کربلاء : ستمدیده کربلا .

مظلومة وحیدة : ستمدیده بی کس .

ملیکة الدنیا : شهبانوی گیتی .

ملیکة النشاتین : شهبانوی دو گیتی .

نائبة الحسین : جانشین حضرت حسین علیه السلام .

نائبة الزهراء : جانشین حضرت زهرا سلام الله علیها .

ناموس الکبری : ناموس بزرگ .

ناموس رواق العظمة : ناموس حریم عظمت و کبریایی .

نجمة سماء النبالة : ستاره آسمان شرف و کرامت .

ولیدة الفصاحة : زاده شیوا سخنی .

ولیة الله العظمی : ولی بزرگ خدا .

 

/ 1 نظر / 37 بازدید
آ{ام

دوست دارم منبع این اطلاعات رو بدونم. آیا این القاب از قرآن گرفته شده؟ و یا منبعش کتاب های دینی هستش؟!! متشکرم.